Disclaimer en Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en Disclaimer

VakantiePlatform.com behoort tot de websites van Sofie.be. Deze website (VakantiePlatform.com) is een affiliate website en eigendom van Sofie De Valck. Dit betekent dat er geen rechtstreekse boekingen gebeuren op deze website, maar bij het reisbureau waar u de gewenste reis heeft gevonden. VakantiePlatform.com verkoopt dus zelf geen producten, diensten of reizen. Een uitzondering hiervoor kan een betalende linkplaatsing zijn op deze website.

Als u problemen ondervindt met bepaalde reisbureaus of webshops, kan u dit wel doorgeven via het contactformulier. Uw informatie zal in dat geval worden doorgegeven aan het desbetreffende reisbureau of webshop, om op die manier tot een oplossing te komen. Wel is het beter om direct rechtstreeks contact op te nemen met het reisbureau waarmee u problemen ondervindt. Echter is VakantiePlatform.com in geen enkel geval verantwoordelijk bij problemen met reisbureaus, webshops of andere bedrijven die vermeld staan op deze website, alsook niet bij problemen met vakanties die op deze website vermeld staan.

Deze website is gemaakt als tussenpersoon voor reisbureaus of webshops, en vakantiegangers of kopers. De reisbureaus, vakanties, producten en webshops die op deze website vermeld staan, zijn met wederzijdse toestemming toegevoegd. Indien een samenwerking met een reisbureau of webshop stopt, worden de gegevens hiervan verwijderd op deze website. Doordat vakanties en vakantie aanbiedingen op deze website verzameld worden, kan de gewenste vakantie gemakkelijk gezocht worden in het aanbod van honderden reisbureaus. Voor het tot stand brengen van de samenwerkingen, wordt er samengewerkt met affiliate kanalen zoals TradeTracker, Daisycon, TradeDoubler, Awin, enzovoort. De informatie die op VakantiePlatform.com te zien is, wordt toegevoegd vanuit het advertentiemateriaal dat in deze affiliate kanalen wordt aangeboden. In de blog worden steeds zelfgeschreven teksten toegevoegd.

VakantiePlatform.com houdt altijd rekening met de zeer belangrijke privacyregel en privacywetgeving. Voor deze website zijn de Belgische en de Europese wetgeving van toepassing, aangezien de eigenaar van VakantiePlatform.com in België gevestigd is. Klachten met betrekking tot deze website kunnen altijd doorgegeven worden via het contactformulier.

Algemene voorwaarden – Disclaimer

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor VakantiePlatform.com. Bij het bezoeken van deze website, gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De eigenaar van deze website kan deze algemene voorwaarden op elk ogenblik aanpassen.

Gebruik van deze website

Niets van deze website, VakantiePlatform.com, mag gekopieerd worden, of verwerkt onder welke vorm dan ook. Evenmin de inhoud, de programmatie, de scripts en de lay-out mogen in geen enkel geval gebruikt worden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website gebruikt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen: het veranderen van de inhoud, in naam van VakantiePlatform.com communiceren, evenals het kraken en hacken van de website. VakantiePlatform.com behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

De inhoud en juistheid van deze website

Hoewel de eigenaar van VakantiePlatform.com zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt de eigenaar van VakantiePlatform.com geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt in staat waarin het zich bevindt en zoals beschikbaar. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie, zijn voor uw eigen rekening en risico. Indien u fouten opmerkt in de inhoud van deze website, kan u dit via het contactformulier melden en worden vervolgens eventuele fouten op de website rechtgezet.

De eigenaar van VakantiePlatform.com kan niet garanderen dat de vakantie aanbiedingen en richtprijzen nog steeds geldig zijn. Deze inhoud wordt steeds up to date gehouden, maar de prijzen van reizen schommelen voortdurend. Daarom zijn alle vermelde prijzen op deze website “vanaf prijzen” en richtprijzen. Ook is het mogelijk dat bepaalde vakanties of accommodaties volboekt zijn. In geen enkel geval kan VakantiePlatform hiervoor aansprakelijk zijn of in bemiddelen.

Beveiliging van deze website

De eigenaar van VakantiePlatform.com geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel de eigenaar van VakantiePlatform.com redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden met bepaalde software, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Een virus kan zich namelijk razendsnel verspreiden. De eigenaar van VakantiePlatform.com garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Tijdens het updaten van software wordt deze website mogelijk onderbroken, omdat de beveiliging van deze website van het allergrootste belang is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval is de eigenaar van VakantiePlatform.com aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
 • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan VakantiePlatform.com of aan u wordt gezonden;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
 • misbruik van deze website;
 • verlies van gegevens;
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien VakantiePlatform.com op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens persoonlijk, niet commercieel gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van VakantiePlatform.com of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van VakantiePlatform.com. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door VakantiePlatform.com worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. VakantiePlatform.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan VakantiePlatform.com stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. VakantiePlatform.com raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan VakantiePlatform.com te sturen.

E-mail

Deze website verstuurt geen nieuwsbrieven. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, …, worden daarom niet opgeslagen via deze website.

Wijzigingen

De voorwaarden van deze disclaimer en algemene voorwaarden kunnen door de eigenaar van VakantiePlatform.com te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. De eigenaar van VakantiePlatform.com behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. De eigenaar van VakantiePlatform.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Algemene voorwaarden en disclaimer van derden

Deze algemene voorwaarden en disclaimer zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. De eigenaar van VakantiePlatform.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Het is daarom aan te raden om u altijd op de hoogte te stellen van het beleid en de voorwaarden op websites van derden.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van VakantiePlatform.com. Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot de eigenaar van VakantiePlatform.com. U kunt online contact opnemen via het contactformulier op deze website.

Zodra u deze website bezoekt, stelt u VakantiePlatform.com in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. VakantiePlatform.com acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. VakantiePlatform.com zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze algemene voorwaarden omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

Doeleinden van gegevensverwerking

VakantiePlatform.com gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die VakantiePlatform.com met u kan aangaan. Aangezien er geen nieuwsbrief wordt verzonden vanuit deze website, worden de persoonlijke gegevens die hiervoor nodig zijn niet verzameld. VakantiePlatform.com slaat mogelijk de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld meer informatie.

Eventuele gegevens die bewaard worden, dienen mogelijk als gegevensanalyse voor deze website, zoals bijvoorbeeld voor Google Analytics.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, zal VakantiePlatform.com onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens in geen enkel geval worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

 • in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 • ter bescherming van de rechten of het eigendom van VakantiePlatform.com;
 • ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 • ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies

Een cookie is een bestand dat wordt opgeslagen op uw PC, mobiele telefoon, laptop, tablet, of ander apparaat om u te herkennen en automatisch toegang te geven tot de voor u belangrijke informatie. De gebruikte cookies worden alleen gebruikt om informatie van bezoekers te vergaren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

Klikgedrag

VakantiePlatform.com verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige en volgende bezochte websites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. De gegevens hiervan worden verzameld en bekeken via software zoals: Google Analytics, Bing, Google Search Console.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, worden er door VakantiePlatform.com voldoende en gangbare beveiligingsmethoden gebruikt.

Derden

Deze disclaimer is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. VakantiePlatform.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het beleid en de voorwaarden op deze websites.